Politika privatnosti i uslovi korišćenja

Politika privatnosti

KO SMO MI?

Vlasnik platforme MY FIT WORLD je privredno društvo “MYFITWORLD” d.o.o. Beograd –Zvezdara, ulica Veljka Dugoševića broj 54, MB21544442, PIB111810697, koga zastupa direktor Milan Sundać, kontant telefon +381645676897, e-mail adresa:office@myfitworld.net.

MYFITWORLD je rukovalac Vaših ličnih podataka i odgovoran za obradu i čuvanje Vaših ličnih podataka.

Mi poštujemo vašu privatnost i brižno čuvamo Vaše lične podatke. U ovoj Politici zaštite ličnih podataka (u nastavku Politika) obaveštavamo Vas o ličnim podacima koje od Vas prikupljamo, za koje svrhe i po kom pravnom osnovu, sigurnosne mere kojima ih štitimo, lica s kojima ih delimo, rok u kojem ih čuvamo, kao i Vaša prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Ova Politika se primenjuje za:
1) sve korisnike (trenere i vežbače) našeg portala www.myfitworld.net i aplikacije MYFITWORLD na Google Play store i App Store (u nastavku: Portal i Aplikacija),

2) sve posetioce našeg Portala i Aplikacije.

U slučaju da u vezi s korišćenjem ove Politike ili u vezi sa ostvarivanjem vaših prava, koja proizilaze iz ove Politike, imate bilo kakvo pitanje, obratite nam se na e-mail adresu: office@myfitworld.net, sa oznakom “ Zaštita ličnih podataka”.

OSNOVNI POJMOVI
Svaki pojedinačni dole određeni pojam ima u okviru ove Politike svrhu, kao što je određena u ovom poglavlju:
- Lični podaci znače bilo koju informaciju, na osnovu koje se može odrediti pojedinac (ovde spadaju npr. ime, prezime, e-mail, IP adresa, telefonski broj, obrazovanje, pol i sl.);

- Lični podaci znače bilo koju informaciju, na osnovu koje se može odrediti pojedinac (ovde spadaju npr. ime, prezime, e-mail, IP adresa, telefonski broj, obrazovanje, pol i sl.);

- Korisnik – označava trenere i vežbače, tj. lica koja formiraju naloge na našoj platformi i aplikaciji;

- Posetilac – označava posetioce našeg potrala i aplikacije, tj. lica koja nemaju formirane naloge na našoj platformi;

- Obrada predstavlja radnje prikupljanja, beleženja, razvrstavanja, grupisanja, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje ličnih podataka;

VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO
Platforma prikuplja različite podatke u zavisnosti od toga, da li ste korsnik ili posetilac platforme.

TRENER
Ime i prezime
E mail adresa
IP adresa
Broj telefona

VEŽBAČ
Ime i prezime
E mail adresa
IP adresa
Broj telefona
Visina, težina
Pol
Starost
Zdravstveni podaci (povišen ili snižen pritisak, dijabetis discus hernia, inguinal hernia, krvni pritisak i sl)

POSETILAC
IP adresa

NAČIN SKUPLJANJA INFORMACIJA
Platforma može prikupljati Vaše podatke iz sledećih izvora:

1. Direktno od korisnika, prilikom formiranja korisničkih naloga i korišćenja usluga Platforme i aplikacije.
Nalog na našoj aplikaciji možete napraviti putem e-mail adrese, ,,Facebook“ naloga, ,,Google“ naloga, ,,Apple“ naloga ili broja mobilnog telefona. Ukoliko nalog pravite putem e-mail adrese, potrebno je da nam ostavite Vašu e-mail adresu na koju će Vam stizati mail-ovi za potvrdu identiteta prilikom ulaska u aplikaciju. Ukoliko nalog pravite putem broja moblinog telefona, potrebno je da nam ostavite Vaš broj telefona na koji će Vam stizati sms sa verifikacionim kodom, koji ćete kasnije uneti kao potvrdu identiteta prilikom ulaska u aplikaciju. Ukoliko se prijavljujete putem email-a, možete odabrati i lozinku za ulazak – MyFitWorld ne obrađuje podatke o lozinkama, već šalje informacije o postavci lozinke ili poništavanju/promeni, na email koji ste upisali.

Kada se izvrši proces verifikacije, Vaše lične informacije (ime, prezime, email) će biti pohranjene u oblaku, tako da će drugim rečima biti „pseudonimizirane“. To znači da Vaše lične podatke više ne možemo pripisati određenom subjektu podataka (Vama) bez ključa (dodatne informacije), koji se čuvaju odvojeno i sigurno od obrađenih podataka kako bi se osiguralo da se ne pripisuju.

Imate mogućnost i izbor postavljanja dodatnih informacija o sebi na Vašem korisničkom profilu, kao što su vaše ime, prezime, starost, pol, broj telefona, visina, težina, podatke o Vašem zdravstvenom stanju poput visokog krvnog pritiska, niskog krvnog pritiska, šećera, discus hernia, inguinal hernia i slično. Takođe, možete odabrati da dozvoljavate pristup MyFitWorld Vašoj galeriji fotografija i videa, radi deljenja sadržaja sa drugim korisnicima platforme i/ili postavke sadržaja kao dodatnih informacija o sopstvenom identitetu, na profilnoj stranici platforme. Ovi podaci biće vidljivi svim korisnicima tj. trenerima, terapeutima, institucijama i vežbačima. Ne morate da ostavljate ove dodatne informacije o sebi. Vaš je izbor da li u svoj korisnički profil želite da uključite osetljive informacije i učinite da te osetljive informacije budu javne. Molimo Vas da ne postavljate ili dodajete lične podatke svom profilu za koje ne želite da budu javno dostupni. Napominjemo da niste obavezni da nam dostavljate lične podatke osim ograničenih podataka koji su nam potrebni za registraciju Vašeg korisničkog naloga ili za plaćanje naših usluga. Takođe napominjemo, da ne tražimo od Vas da obezbedite “osetljive lične podatke” da biste koristili naše usluge, a ako odlučite da ih uključite u svoj profil, oni će biti vidljivi drugima.

Prikupljanje podataka ne vršimo automatski i u svakom trenutku pre prikupljanja podataka, potreban je Vaš pristanak na to. Uvek možete odustati od podele ličnih podataka i u tom slučaju, MyFitWorld će obrisati sve Vaše podatke. Ukoliko povučete pristanak deljenja podataka, nećete dalje biti u mogućnosti da objavljujete sadržaje na MyFitWorld u video i/ili foto formatu. Takođe, moraćete da ponovo otvorite korisnički nalog i dostavite potrebne podatke. Ukoliko povučete pristanak na deljenje podataka, neće biti izbrisani video sadržaji i fotografije koje se nalaze na serveru koji MyFitWorld koristi za skladištenje podataka.

Vaše objavljene sadržaje koristimo dokle god se nalazite u našoj bazi podataka, kao korisnik MyFitWorld platforme.

MyFitWorld ne koristi lične podatke svojih korisnika radi dalje eksploatacije trećim licima.

2. Podaci potrebni za plaćanje usluga
Plaćanje će se vršiti preko Stripe platnog sistema. Naši korisnici će ukoliko budu želeli da koriste naš sadržaj koji se plaća biti u obavezi da “vežu” platnu karticu za svoj nalog, a sve transakcije koje se budu obavljale će ići preko pomenutog Stripe sistema naplate koji bi trebalo da preuzime svu odgovornost koja se tiče naplate. Više o ovome možete pročitati ovde: https://stripe.com/privacy.

3. Podaci koji se prikupljaju od trećih lica
Treća lica - dobavljači - sarađujemo sa provajderima (trećim licima) da nam pomognu u radu, pružanju, poboljšanju, razumevanju, prilagođavanju, podršci i plasiranju naših usluga. Koristimo Google Play prodavnicu i App store kako bi distribuirali našu aplikaciju. Ovaj provajder nam može pružiti podatke o Vama u određenim situacijama; na primer, može nam pružiti izveštaje koji će nam pomoći u dijagnostici i rešavanju problema sa uslugama.

Usluge trećih lica (Deljenje Vaših podataka izvan MYFITWORLD naloga) – Imamo funkciju, koja Vam omogućava da delite Vaše podatke izvan aplikacije - putem e-maila.

Formiranje naloga putem Googla, Facebook-a i Apple naloga – Korisnički nalog na našoj platformi i/ili aplikaciji možete napraviti i umrežavanjem putem Vaših postojećih naloga na Googl-u, Facebook-u i Apple naloga. Platforme društvenih mreža trećih strana nalaze se pod kontrolom trećih strana, tj. drugih privrednih društava. Treće strane, mogu prikupiti vaše podatke (uključujući Vaše lične podatke) i postaviti kolačiće na Vaš računar ili uređaj kako bi omogućile da takve funkcije pravilno funkcionišu. Vaša upotreba usluga bilo koje treće strane (bilo da se radi o društvenim mrežama ili na neki drugi način), uključujući bilo koje lične podatke koje dajete takvim trećim licima, kao i njihovo prikupljanje i obrada Vaših ličnih podataka, podložni su njihovim odgovarajućim Uslovima korišćenjima i Politikama privatnosti, a ne odredbama ove Politike privatnosti, zato pažljivo pregledajte te dokumente trećih strana.

4. Podaci koji se prikupljaju od posetilaca Portala
Platforma i aplikacija može primiti ili dobiti informacije (na primer, adresu e-pošte ili IP adresu) o osobi koja još nije registrovani korisnik ("posetilac") na primer kada se posetilac upiše na newsletter, kada član poziva “posetioca” da poseti sajt.

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA
Platforma i aplikacija koriste Vaše podatke za sledeće svrhe:
- Kreiranje korisničkih naloga;

- Pružanje osnovnih usluga;

- Korisničke podrške;

- Komunikacije sa korisnicima;

- Ponude novih usluga.

- Poboljsanja kvaliteta pruzene usluge – prilagodjavanje sadrzaja prema karakteristikama, ciljevima i mogućnostima korisnika.

- obrada Vaših ličnih podataka potrebna je za ispunjenje ugovora, kome ste pristupili tj. pružanje naših usluga;

Platforma Vaše podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećih pravnih osnova:
- obrada Vaših ličnih podataka potrebna je za ispunjenje ugovora, kome ste pristupili tj. pružanje naših usluga;

– the processing of your personal data is performed on the basis of your consent for a specific purpose of processing, whereby you have the right to withdraw your consent at any time;

- za obradu vaših ličnih podataka imamo zakoniti interes (kada Vaše podatke koristimo za marketinške svrhe, kako bi Vas obavestili o našim novim uslugama).

Dostavljanje ličnih podataka, koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora je dobrovoljno. Upozoravamo vas da u slučaju, da nam ne dostavite sve lične podatke, koji su nam potrebni za pružanje usluge takvu uslugu nećemo moći da obezbedimo.

KORISNICI PODATAKA
Pristup i obradu Vaših podataka vršiće isključivo lica zaposlena u MYFITWORLD D.O.O., kao vlasniku Platforme i aplikacije. Mi Vaše lične podatke ne prosleđujemo trećim licima, ne prodajemo, i ne iznajmljujemo ih trećim licima.

Podaci se hostuju na Google Cloudu i kao takvi se odrzavaju u Sjedinjenim Američkim državama. O sigurnosti clouda više na https://cloud.google.com/security Firebase je backend servis, React Native PWA (Progressive Web App).

VREME ČUVANJA VAŠIH PODATAKA
We retain your information only as long as we need to provide you with the service and fulfill the purposes described in this policy, as long as you have an open user account. When the conditions for retaining this data are no longer met, we delete and remove it from our databases within 30 days.
We can always remove data on your written request. You can always do that by writing an email to our support at support@myfitworld.net and the data will be permanently removed (except those mentioned in ,,INFORMATION COLLECTING METHOD”), and if you try to sign in to MyFitWorld Platform again, you will have to do a sign up as a user, again (as it never happened before).

ZAŠTITA VAŠIH LIČNIH PODATAKA
Platforma štiti Vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
1. Enkriptujemo i čuvamo u sigurnom oblaku Vaše lične podatke, koji su nam dati, kao što su telefonski broj, email, IP adresa. Pratimo opšte prihvaćene industrijske standarde da bismo zaštitili lične podatke koji su nam dostavljeni, i tokom prenosa i nakon njihovog prijema, kao što su razne bezbednosne tehnologije i postupci u cilju sprečavanja gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja informacija - na primer, koristimo tehnologiju šifriranja kao što je SSL-Secure Sockets Laier da bismo zaštitili određene osetljive informacije kao što su podaci o lokaciji i bezbednost transportnog sloja TLS 1.2 za šifrovanje podataka od aplikacije do servera. Nažalost, nijedan način prenosa putem Interneta ili način elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Redovno pratimo naše sisteme radi mogućih ranjivosti i napada. Međutim, ne možemo garantovati sigurnost bilo kog podatka koji nam pošaljete. Stoga, iako se trudimo da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.
The platform protects your data by using the following protection measures:
1. We encrypt and store in a secure cloud your personal information, which is given to us such as phone number, email, IP address. We follow generally accepted industry standards to protect personal data provided to us, both during and after transmission, such as various security technologies and procedures to prevent loss, misuse, unauthorized access or disclosure of information – for example, we use encryption technology such as SSL-Secure Sockets Layer to protect certain sensitive information such as location data and security of the TLS 1.2 transport layer to encrypt data from application to server. Unfortunately, no method of transmission via the Internet or method of electronic storage is 100% secure. We regularly monitor our systems for possible vulnerabilities and attacks. However, we cannot guarantee the security of any information you send us. Therefore, although we strive to protect your personal information, we cannot guarantee its absolute security.

2. Radi sigurnosti vaših ličnih podataka smo usvojili odgovarajuće tehničke i organizacione mere, gde spadaju naročito:
- redovno i efikasno ažuriranje programske i računarske opreme, gde čuvamo vaše lične podatke,

- zaštita pristupa ličnim podacima,

- izrade sigurnosnih kopija,

- obrazovanje zaposlenih, koji u okviru svog rada obrađuju lične podatke,

- nadzor i odgovarajuće preduzimanje mera u slučaju eventualnih sigurnosnih incidenata, kojima sprečavamo ili ograničavamo nastanak štete za lične podatke.

TRANSFER LIČNIH PODATAKA
Ne delimo vaše lične podatke sa trećim licima, osim ako to posebno nije naglašeno i ako u tom smislu pribavimo izričitu saglasnost sa vaše strane. MYFITWORLD neće iznajmiti ili prodati vaše podatke koji mogu lično da vas identifikuju drugima. Sve informacije koje mogu lično identifikovati i koje odaberete da budu javno vidljive na Vašem profilu (poput vašeg imena i prezimena, podataka o telesnom sastavu, zdravstvenom stanju, ciljevima vežbanja, zdravstvenim problemima, srčanoj frekvenci) biće dostupne drugima. Ako iskoristite svoje pravo za uklanjanje tih podataka sa naše platforme ili aplikacije, kopije i dalje mogu biti vidljive na arhiviranim stranicama naše veb lokacije, tj. servisima na kojima se skladište podaci (više u odeljku ,,NAČIN SKUPLJANJA PODATAKA“).

VAŠA PRAVA
U pogledu obrade ličnih podataka imate sledeća prava, koja su opisana ispod:
1. Potvrda da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti;
2. Pristup Vašim podacima o ličnosti;
3. Ispravku Vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
4. Brisanje Vaših podataka o ličnosti
5. Prekid obrade Vaših podataka o ličnosti;
6. Odbijanje da se Vaši lični podaci o ličnosti obrađuju (povlačenje pristanka).
7. Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge.

Napred pobrojana prava možete ostvariti kontaktiranjem Platforme na sledeće načine: e-mail adresa: office@myfitworld.net.

NADLEŽNI ORGAN
Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11000 Beograd, Republika Srbija ili e mailom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

OGRANIČENJE – Deca do 15 godina života mogu koristiti naše usluge samo uz dozvolu roditelja ili staratelja.

ZAVRŠNE ODREDBE
Ova Politika se primenjuje od 28.04.2021. U slučaju promena o tome ćemo vas prethodno obavestiti. Smatra se da ste saglasni sa novom verzijom ove Politike, ako nastavite sa korišćenjem našeg portala, platforme i aplikacije, koje određuje ova Politika, s obzirom da na snagu stupu nova verzija ove Politike.

Pravila i uslovi korišćenja

This document and the Privacy Policy form our rules on the use of the service on the MYFITWORLD platform and application and represent the Terms and conditions for users, the way of user registration, user rights and notifications, the way of providing the service, the way of calculating fees (commission), copyright and related rights, and others issues that are important for the functioning and use of the Internet platform (
further in the text: Rules).

Ovaj dokument i Politika privatnosti čine naša pravila o korišćenju usluga na platformi i aplikaciji MYFITWORLD i predstavljaju opšte uslove za korisnike, način registracije korisnika, prava i obaveze korisnika, način pružanja usluga, način obračuna naknade (provizije), zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje internet Platforme (skraćeno: Pravila).

Pravila su pravno obavezujući ugovor po pristupu između Vas i MYFITWORLD d.o.o. Ovaj ugovor određuje Vaša prava i odgovornosti kada koristite MYFITWORLD veb stranicu i druge usluge koje pruža MYFITWORLD d.o.o. (u daljem tekstu: "Usluge"), pa Vas molimo da ih pažljivo pročitate. Koristeći bilo koju od naših Usluga (čak i ako samo pregledate neku od naših veb stranica), slažete se sa ovim Pravilima. Ako se ne slažete sa Pravilima ne možete koristiti naše Usluge. Svako korišćenje Platforme u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža MYFITWORLD d.o.o. i kršenjem Uslova korišćenja. Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta Platforme i Aplikacije, korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Uslovima korišćenja i zaključenjem ovog Ugovora po pristupu. MYFITWORLD se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja Platforme u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da MYFITWORLD d.o.o. prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka, na način koji je u Polisi opisan.

1. Pružalac usluga
“MYFITWORLD” je u isključivom vlasništvu Kompanije MYFITWORLD d.o.o., sa sedištem u ulici Veljka Dugoševića broj 54, Matični broj: 21544442, PIB111810697, upisan u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije, e mail: office@myfitworld.net u daljem tekstu “MYFITWORLD” ili “Kompanija”, koji za cilj ima pružanje usluga, ovde bliže određenih.

2. Opis platforme i usluge
Kompanija je pružalac usluge informacionog društva (u skladu sa odredbama člana 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, "Sl. glasnik RS", br. 52/2019). Putem Platforme Kompanija pruža uslugu informacionog društva, omogućuvajući povezivanje trenera, fizioterapeuta, profesionalnih sportista, rekreativnih vežbača, sportskih i wellnes institutcija, a sa ciljem unapređenja opšteg fizičkog stanja i sposobnosti kod svih Korisnika.

Kompanija osim usluge posredovanja u vidu povezivanja trenera i vežbača, i uslugu kupovine unapred pripremljenih planova treninga i ishrane prilagođenih potrebama Korisnika- vežbača.

3. Uslovi za korišćenje naših usluga i platforme – Registracija
Pod korisnicima usluga Platforme smatraju se: 1. Posetioci; 2. Registrovni korisnici (fizička lica ili pravna lica koji se dele na dve grupe: Treneri i Vežbači). Posetilac je osoba koja pristupa Platformi bez prijave i registracije. Registrovani korisnici su fizička lica i pravna lica koja se registruju i prijavljuju na Platformu, koja mogu biti registrovana kao pružaoci usluga – Treneri i korisnici usluga - Vežbači. Za korišćenje Platforme korisnici moraju imati 15 ili više godina. Ukoliko su osobe maloletne, Platformu mogu koristiti uz nadzor roditelja ili staratelja.

Za korišćenje usluga neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Nalog na našoj aplikaciji možete napraviti putem e-mail adrese ili broja mobilnog telefona. Ukoliko nalog pravite putem e-mail adrese, potrebno je da nam ostavite Vašu e-mail adresu na koju će Vam stizati mail-ovi za potvrdu identiteta prilikom ulaska u aplikaciju. Ukoliko nalog pravite putem broja moblinog telefona, potrebno je da nam ostavite Vaš broj telefona na koji će Vam stizati sms sa šifrom koju ćete kasnije uneti kao potvrdu identite prilikom ulaska u aplikaciju. Takođe, moguća je i registracija i logovanje putem društvene mreže Facebook, kao i preko naloga na Googleu i Appleu (social login). Korisnici su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Platforme, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Registrovani i ulogovani Korisnik usluga - Trener može postavljati oglase i nuditi preko njih pružanje svojih usluga treninga(u daljem tekstu: oglas ili oglasi), i/ili koristiti elektronski sistem za razmenu poruka unutar Platforme zarad komunikacije sa drugim Korisnicima usluga. Korisnik usluga može imati više registrovanih korisničkih naloga.

Registrovani Korisnik usluga – Trener prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na Platformi), a u cilju realizacije saradnje sa vežbačem, a koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom radi pomoći i/ili odgovora na pitanja. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni aplikaciji MYFITWORLD na App i Google play store-u, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, moraju sa u svemu biti u skladu Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan, uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav oglas postavio.

Registrovani Korisnik usluga – Trener, obavezan je da plati iznos naknade na ime provizije u skladu sa Cenovnikom koji je javno dostupan na web adresi www.myfitworld.net, kao i na aplikaciji na App i Google Play store-u. Korisnik-trener ima ponuđene opcije za kupovinu slotova za registrovane korisnike – vežbače. Korisnik-trener ima opciju da veže svoju karticu za svoj nalog i na taj način plaća kupljene slotove.
Registrovani korisnik - Vežbač, može da komunicira sa svojim trenerom putem e-maila ili chat-a u okviru MYFITWORLD aplikacije.

4. Pravila korišćenja Platforme
Naša Platforma omogućava da kao registrovani korisnici postavljate, povezujete, skladištite, delite i na drugi način stavljate na raspolaganje određene informacije, tekst, grafiku, video ili drugi materijal koji je u vezi sa različitim programima treninga i ishrane (u daljem tekstu: "Sadržaj"). Svi sadržaji i informacije koje ostavljaju korisnici na Platformi moraju biti istiniti i tačni. Odgovornost za istinitost i tačnost unetih sadržaja imaju isključivo korisnici koji su isti sadržaj i uneli. Možemo, ali nemamo obavezu da nadgledamo, uređujemo ili premeštamo sadržaj za koji mi smatramo da je prema našem nahođenju nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički, pornografski ili na drugi način neprikladan ili krši prava intelektualne svojine ili ovih Pravila korišćenja naših usluga.

Slažete se da Vaš sadržaj neće kršiti bilo koje pravo bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, zaštićene žigove, privatnost, ličnost ili druga lična ili privatna prava.

Naše Usluge mogu da sadrže veze ka web lokacijama ili uslugama trećih strana koje mi ne posedujemo ili koje kontrolišemo (na primer, veze na Ipay, PayPal, Payoneer, Stripe itd.). Možda ćete morati da koristite proizvod ili uslugu treće strane da biste koristili neke od naših usluga (kao što je kompatibilni mobilni web pretraživač). Kada pristupate tim uslugama treće strane, to činite na sopstveni rizik. Treće strane mogu zahtevati od vas da prihvatite njihova Pravila i uslove korišćenja. MYFITWORLD doo nije stranka u tim sporazumima, oni su isključivo između vas i treće strane.

5. Nedozvoljene aktivnosti
Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja Platforme poštovati sledeća ograničenja:
- Nije dozvoljeno postavljati oglase ili sadržaj koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije,
- Nije dozvoljeno postavljati oglase ili sadržaj koji su u suprotnosti sa bilo kojim drugim zakonskim ili podzakonskim odredbama, ukoliko je istima predviđena obaveza prethodnog ili naknadnog pribavljanja dozvole ili odobrenja za pružanje usluga koje se oglašavaju preko platforme.
- Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
- Nije dozvoljeno postavljati oglase ili sadržaj kojima se neposredno ili posredno oglašavaju usluge koje su u vezi sa: piratskim kopijama proizvoda, internet nalozima, digitalnom distribucijom i nabavkom igara i drugih virtualnih dobara (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, seksualna pomagala, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića i njihovo konzumiranje.
- Nije dozvoljeno postavljati oglase ili sadržaj sa političkim sadržajem. - Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
- Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
- Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje lekova, lekovitih preparata i suplemenata ili načina njihove upotrebe.

Dalje se slažete da vaši sadržaji neće u sebi sadržati klevetnički ili na drugi način nezakonit, uvredljiv materijal, ili da sadrže bilo koji kompjuterski virus ili drugi zlonamerni softver, koji bi na bilo koji način mogli uticati na rad platforme ili bilo koje povezane web stranice. Ne smete koristiti lažnu adresu e-pošte, pretvarati se da ste neko drugi osim sebe, ili na drugi način obmanjivati nas ili treće strane u vezi porekla bilo kojeg sadržaja. Vi ste isključivo odgovorni za sve sadržaje i njihovu tačnost. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za bilo koje sadržaje koje ste postavili vi ili bilo koja treća strana.

6. Isključenje odgovornosti
MYFITWORLD d.o.o. isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

- U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, MYFITWORLD d.o.o nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar MYFITWORLD d.o.o.

- U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, MYFITWORLD d.o.o nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na MYFITWORLD d.o.o.

- U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, MYFITWORLD d.o.o nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.

- U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, MYFITWORLD d.o.o nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

U najvećoj meri dopuštenoj zakonom, ni MYFITWORLD d.o.o, ni naši zaposleni ili direktori neće biti odgovorni za bilo kakvu izgubljenu dobit ili prihode, ili za bilo koju uzročno-posledičnu, slučajnu, indirektnu, posebnu ili naknadu štete koja proizlazi iz ili u vezi sa Uslugama ili ovim Pravilima i korisničkim sporazumom. Ni u kom slučaju ukupna vrednost odgovornosti MYFITWORLD d.o.o – a, za bilo kakvu štetu neće prelaziti iznos koji ste platili MYFITWORLD d.o.o u proteklih dvanaest meseci.

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da Platforma i/ili aplikacija nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima MYFITWORLD d.o.o ne odgovara za eventualnu nastalu štetu. MYFITWORLD d.o.o zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa ili sadržaja, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

Za kontakt sa korisničkim timom MYFITWORLD d.o.o (administracijom) korisnici se upućuju na kontakt formu. Odgovor administratora ili korisničkog tima MYFITWORLD d.o.o ne mora da odražava stanovište kompanije, pa u skladu sa tim Korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima MYFITWORLD d.o.o sa Korisnikom usluga bez pisane dozvole MYFITWORLD d.o.o ili njegovog ovlašćenog lica.

MYFITWORLD LLC do not control what people and other say or do, and we are not responsible fo their (or your) actions of conduct (whether online or offline) or content (including unlawful of objectionable content).

Medicinsko upozorenje
KORISNIK JE ODGOVORAN DA PREDUZEME SVE POTREBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI U POGLEDU SVOG ZDRAVSTVENOG STANJA I FIZIČKE SPOSOBNOSTI ZA PRAĆENJE PROGRAMA VEŽBE I TRENINGA KOJE SE NUDE NA WEB I MOBILNOJ PLATFORMI. KORISNICI MORAJU PRE POČETKA PRAĆENJA PROGRAMA VEŽBI I PLANA ISHRANE, KONSULTOVATI DOKTORA.

Korisnci stoga prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, izjavljuju da nemaju medicinske kontraindikacije u vezi sa bavljenjem bilo koje fizičke aktivnost, a posebno u vezi sa:

(a) Porodičnom istorijom:
- infarkt miokarda (srčani udar)
- kardiovaskularni udar (moždani udar)
- iznenadna smrt (pre 60 godina za žene, pre 50 godina za muškarce).

(b) njihovim zdravstvenim i fizičkim stanjem:
- ako puše (ili su prestali pre manje od dve godine)
- ako su bivši pušači (ako su prestali pre više od dve godine)
- ako imaju visok krvni pritisak
- ako imaju visok nivo holesterola
- ako imaju dijabetes
- ako uzimaju bilo kakve lekove za srce i arterije
- ako osećaju, kada čine bilo kakav fizički napor bilo u svakodnevnom životu, bilo kada se bave sportom:
- lupanje srca
- osećaj nelagodnosti ili vrtoglavice
- bilo koji nedostatak vazduha tokom svakodnevne fizičke aktivnosti.

(c) Fizičke patologije:
- problemi sa bilo kojim zglobovima, tetivama ili ligamentima, sa ramenima, vratom, zglobovima, laktovima, kukovima, kolenima ili ligamentima
- bilo kakve probleme sa stopalima
- bilo kakve probleme sa leđima, kao što su išijas, diskusherniju ili drugi
- bilo koja druga patologija koja bi se mogla smatrati kontraindikacijom za bavljenje sportom aktivnost.

MYFITWORLD d.o.o. neće snositi nikakvu odgovornost za bilo koju direktnu ili indirektnu štetu po zdravlje ili povredu koja nastane korišćenjem planova treninga i/ili plana ishrane dostupnih na Platformi/Aplikaciji ili kada je do povrede došlo zbog nepoštovanja Uslova korišćenja ove Platforme/Aplikacije.

Ograničenje
Roditelji ili zakonski staratelji maloletnika priznaju da razumeju da određeni Plan treninga i ishrane dostupan na Platformi/Aplikaciji se pokazati kao neprikladne za njihov uzrast. Stoga su roditelji ili staratelji obavezni da vrše nadozor nad maloletnikom prilikom korišćenja usluga dostupnih na ovoj Platformi/Aplikaciji.

Roditelji ili staratelji su obavešteni da u bilo kom trenutku mogu da naznače svoje odbijanje za obradu ličnih podataka maloletnika i objavljivanje njihovih slika, slanjem e-maila na sledeću adresa gdpr@myfitworld.net.

7. Naplata i Refundacija
Naša metodologija naplate, prikupljanje platnih podataka i politika poslovanja su u skladu sa pravilima integrisanog platnog procesora (,,Stripe“ d.o.o., 510 Townsend Street, SF, CA 94103, SAD). Povraćaj novca je moguć u slučaju nemogućnosti prustupa sadržaju platforme usled tehničkih poteškoća, u trajanju dužem od 30 radnih dana. Sve uplate će biti izvršene u EURIMA . Za sve informacije u vezi načina i procedura plaćanja, kao i eventualnih reklamacija možete nam se obratiti na e-mail adresu: support@myfitworld.net.

8. Copyright
MYFITWORLD has the exclusive copyright and intellectual property rights on the Platform, including all individual elements: textual, audio and video content, visual identity, program code, databases and other elements of the Platform where the author is MYFITWORLD LLC. Any unauthorized use of the Platform, the Application or any of its elements without the written consent of MYFITWORLD LLC as the holder of the exclusive copyright, is considered a copyright infringement of MYFITWORLD LLC.

MYFITWORLD je jedini vlasnik zaštitnog znaka MYFITWORLD.

MYFITWORLD ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Platformi, uključujući sve pojedine elemente: tekstualni, audio i video sadržaji, vizuelni identitet, programski kod, baze podataka i drugi elementi Platforme gde je autor MYFITWORLD d.o.o. Svako neovlašćeno korišćenje Platforme, Aplikacije ili bilo kog njenog elementa bez pisane saglasnosti MYFITWORLD d.o.o. kao nosioca isključivih autorskih prava, smatra se povredom autorskih prava MYFITWORLD d.o.o. MYFITWORLD d.o.o. je isključivi nosilac prava nad žigom MYFITWORLD.

Platforma može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, koja imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se sadržaj nalazi na Platformi MYFITWORLD d.o.o. ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava. Korisnik samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je postavljen na Platformi. Korisnik usluga, Trener, zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Korisnik usluga, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja daje svoju neopozivu saglasnost da kompanija MYFITWORLD d.o.o. može koristi njegov/njen sadržaj postavljen na Platformi, u marketinške i reklamne svrhe, kao i da svaku od fotografija koju priloži prilikom postavljanja oglasa, Kompanija MYFITWORLD d.o.o. može obrađivati, dimenzije fotografija i video zapisa, a radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na www.myfitworld.net

MYFITWORLD d.o.o. garantuje da “MYFITWORLD” platforma, nije OPEN SOURCE SOFTWARE - izvorni kod dostupan sa licencom u kojoj vlasnik autorskih prava daje prava na proučavanje, promenu i distribuciju softvera bilo kome bez naknade za licencu (tj. zahtevna licenca) plaća se naknada za korišćenje licence MYFITWORLD platforma sadrži samo sledeći SOFTWARE OPEN SOURCE
-Node.js, React, React native, TypeScript

Sledeće biblioteke: “dependencies”: { “@expo/config”: “^3.2.16”, “@react-native-community/async-storage”:”~1.11.0″,”@react-native-community/masked-view”:”0.1.10″, “@react-navigation/drawer”: “^5.8.7”, “@react-navigation/material-top-tabs”: “^5.2.15”, “@react-navigation/native”: “^5.7.2”, “@react-navigation/stack”: “^5.8.0”, “base-64”: “^0.1.0”, “color”: “3.1.2”, “date-fns”: “^2.15.0”, “expo”: “^38.0.10”, “expo-app-auth”: “~9.1.1”, “expo-apple-authentication”: “~2.2.1”, “expo-application”: “~2.2.1”, “expo-av”: “~8.2.1”, “expo-camera”: “~8.3.1”, “expo-constants”: “^9.1.1″,”expo-crypto”: “~8.2.1”, “expo-facebook”: “~8.2.1″,”expo-file-system”: “~9.0.1″,”expo-firebase-analytics”: “~2.4.1”, “expo-firebase-recaptcha”: “^1.1.3”, “expo-google-sign-in”: “~8.2.1”, “expo-image-manipulator”: “~8.2.1”, “expo-linking”: “^1.0.3”, “expo-localization”: “~8.2.1”, “expo-notifications”: “~0.3.3″,”expo-updates”: “~0.2.14”, “firebase”: “7.9.0”, “i18n-js”: “^3.7.1”, “lodash”: “^4.17.20”, “myfitworld-model”: “git+ssh://bitbucket.org/spicefactory/myfitworld-model.git#master”,”quill-delta-to-html”: “^0.12.0”, “react”: “16.13.1”, “react-dom”: “16.13.1”,”react-native”: “https://github.com/expo/react-native/archive/sdk-38.0.2.tar.gz”, “react-native-gesture-handler”: “~1.6.1”, “react-native-gifted-chat”: “^0.16.3″,”react-native-keyboard-aware-scroll-view”: “^0.9.1”, “react-native-reanimated”: “~1.9.0”, “react-native-render-html”: “^4.2.0”, “react-native-safe-area-context”: “~3.0.7”, “react-native-screens”: “~2.9.0”, “react-native-tab-view”: “^2.15.1”, “react-native-webview”: “9.4.0”, “sentry-expo”: “^2.1.2”

Biblioteke za webview: “dependencies”: {“@material-ui/core”: “^4.11.0”, “@material-ui/icons”: “^4.9.1”, “@material-ui/lab”: “^4.0.0-alpha.56”, “@reach/router”: “^1.3.4”, “@rehooks/local-storage”: “^2.4.0”, “@testing-library/jest-dom”: “^5.11.4”, “@testing-library/react”: “^10.4.9″,”@testing-library/user-event”: “^12.1.3”, “color”: “^3.1.2″,”copy-to-clipboard”: “^3.3.1”, “date-fns”: “^2.16.1”, “firebase”: “^7.19.1”, “firebaseui”: “^4.6.1”, “i18n-js”: “^3.7.1”, “lodash.clonedeep”: “^4.5.0”, “lodash.merge”: “^4.6.2”, “material-ui-dropzone”: “^3.4.0”, “material-ui-image”: “^3.2.3”, “mousetrap”: “^1.6.5″,”myfitworld-model”: “git+ssh://bitbucket.org/spicefactory/myfitworld-model.git”, “pullstate”: “^1.16.2”, “query-string”: “^6.13.1”, “quill”: “^1.3.7”, “react”: “^16.13.1”, “react-big-calendar”: “^0.27.0”, “react-calendar”: “^3.1.0”, “react-datepicker”: “^3.1.3”, “react-dnd”: “^11.1.3”, “react-dnd-html5-backend”: “^11.1.3″,”react-dom”: “^16.13.1″,”react-hook-form”: “^6.7.0”, “react-quill”: “^2.0.0-beta.2”, “react-scripts”: “3.4.3”, “react-window”: “^1.8.5”

9. Uslovi raskida ugovora
Raskid od strane korisnika. Možete da prekinete svoj nalog sa MYFITWORLD Platforme/Aplikacije u bilo kom trenutku iz vaših podešavanja. Više informacija možete naći na stranici Settings na aplikaciji. Brisanjem naloga će se izbrisati svi vaši lični podaci. Međutim, to neće uticati na prethodno napravljene log datoteke i datoteke koje ste objavili preko Usluga pre završetka, koji će se koristiti, na pseudonimizovan način za opštu korisničku statistiku.

Raskid od strane MYFITWORLD d.o.o. Možemo isključiti ili obrisati vaš nalog (i sve povezane naloge) i vaš pristup Uslugama i platformi u bilo koje vreme, iz bilo kojeg razloga, i bez prethodne najave. Ako to učinimo, važno je razumeti da nemate ugovorno ili zakonsko pravo da nastavite da koristite naše usluge. MYFITWORLD d.o.o. može da odbije pružanje usluga bilo kome, u bilo koje vreme, iz bilo kog razloga.

Prestanak pružanja usluga. MYFITWORLD d.o.o. zadržava pravo da promeni, suspenduje ili prekine bilo koju uslugu u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga. Mi nećemo snositi odgovornost prema vama za efekat koji bilo kakve promene na Usluge mogu imati na vas.

Važenje Pravila. Pravila će ostati na snazi čak i nakon prestanka Vašeg pristupa Usluzi ili prestanka korišćenja Usluge.

10. Pravila o nadležnosti
Ako MYFITWORLD d.o.o. bude tužen zbog nečega što ste Vi učinili (a mi se zaista nadamo da se to neće dogoditi), pristajete da se uključite u našu odbranu, kao i da nas o potencijalnoj tužbi blagovremeno obavestite. To znači da ćete biti uključeni u odbranu MYFITWORLD d.o.o.(uključujući i sve naše zaposlene-trenere) i da ćete snositi sve troškove (uključujući razumne troškove advokata) i platiti sve naknade koji proizilaze iz vaših radnji, vaše upotrebe (ili zloupotrebe) naših usluga, Vaše kršenje Ugovora, Korisničkog sporazuma, Politike privatnosti.

U slučaju bilo kakvog spora između Vas i MYFITWORLD d.o.o., biće nadležno pravo Republike Srbije i mesno nadležan sud u Republici Srbiji. Korišćenjem naših Usluga slažete se da ćemo u slučaju spora pokušati da spor rešimo mirnim putem kroz medijaciju.

11. Ostalo
MYFITWORLD d.o.o. može u svakom trenutku izmeniti ova Pravila tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim Pravilima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim Pravilima i uslovima korišćenja.

SR