Android i IOS Update

2021 - V2.0.1

Experience MFWNet, new unique library of public content shared by all the professionals on MFW platform! Newly updated workout flow, automated workouts, workout statistics, and many more new features!

Android i IOS Update

2021 - V1.6.4

Newly updated workout flow with dynamic elements and motivational messages, the most advanced workout experience, new modern looks, styles, and much more

Android i IOS Update

2021 - v1.6

Novo ažurirani tok vežbanja sa dinamičkim elementima i motivacionim porukama, najnaprednije iskustvo vežbanja, novi savremeni izgled, stilovi i još mnogo toga!

Android i IOS Update

2021 - v1.5

Izaberite i podesite jezik, opis treninga koji će vas voditi, beleške za vežbe i još mnogo toga + ažurirani i poboljšani UX.

Android i IOS Update

2021 - v1.4

Popravljen tajmer za vežbanje, pauza sa vremenskim ograničenjem, Pregled Opisa vežbanja koje pruža Trainer + Popoljšan UX.

Android i IOS Update

2020 - V1.3

Poboljšanja performansi pred praznike kako biste se brže doveli u najbolju formu!

IOS Update

2020 - v1.2

Dodajte detaljne vremenske informacije o statistikama za završene vežbe.

Android Update

2020 - v1.1.3

Optimizacija keširanja slika.
Pokažite detalje plana treninga vežbanja.

Android Update

2020 - v1.1.2

Pokažite dodatne informacije za svaku vežbu na treningu.

IOS Update

2020 - v1.1.3

Keširanje slika za brže učitavanje.
Omogućite pregled plana vežbanja na ekranu vežbanja.

IOS Update

2020 - v1.1.2

Vizuelna poboljšanja.

IOS Update

2020 - v1.1.1

Jesenje čišćenje. Poboljšane performanse i podrška za iOS 14.

Android Update

2020 - v1.1.1

Vizuelna poboljšanja.

Android Update

2020 - v1.1.0

Jesenje čišćenje. Poboljšane performanse i podrška za Android.

Android Update

2020 - v1.0

Dobrodošli u MyFitWorld. Aplikacija koja pomaže vašim klijentima da maksimiziraju svoj potencijal i programe obuke.

SR