Блог за фитнес бизнес - MyFitWorld

Блог

ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ СВЕТЛАТА СТРАНА

Бизнес блог на MyFitWorld.

Ценни прозрения, съвети и истории за успехи от колеги професионалисти за подобряване на вашата непрекъсната професионално израстване и обучение.

ДА СТЕ В КРАК С НАЙ-НОВИТЕ ФИТНЕС ТЕНДЕНЦИИ
Бюлетин
ПОПУЛЯРЕН В МОМЕНТА!
Beach Body Workout – How To Make More Money Before Summer Hits

Beach Body Workout – How To Make More Money Before Summer Hits

The time of year when personal trainers are the busiest is right now; everyone wants to get ready for the upcoming summer and look good ...
How to Stay Fit Throughout the Summer

How to Stay Fit Throughout the Summer

For many people, the summer heat makes it difficult to go to the gym. If that's the case, there are other activities that can be ...
Sustainability of the Training Process

Sustainability of the Training Process – The Most Important Factor in Fitness Progress

"Go hard or go home" and similar "motivational" slogans give recreational training a wrong direction. Being active, training regularly, and eating healthily should primarily serve ...
Sweating and Fat Loss

Sweating and Fat Loss – Does More Sweating Mean Faster Weight Loss?

Is increased sweating an indicator of a better workout? Does sweating have anything to do with losing weight and burning fat? Find out in this ...
The Importance of Good Body Posture - Corrective Exercises in Training Programs

The Importance of Good Body Posture | Corrective Exercises in Training Programs

The modern lifestyle brings numerous advantages in terms of technological advancement and increased availability of information, but it also carries certain challenges that can negatively ...
How to breath properly so you can enjoy your runs

How to breath properly so you can enjoy your runs!

Nearly all runners encounter various physical sensations, especially when starting out. The dreaded side stitch, sore muscles, breathlessness, and occasional muscle cramps are common experiences.
Half Marathon Race Day Tips to Improve Your Day

Half Marathon Race Day Tips to Improve Your Day

The discipline that poses the biggest challenge for most recreational runners is definitely the half marathon .
7 Strategies for Ensuring Accountability in Workouts to Maintain Client Motivation

7 Strategies for Ensuring Accountability in Workouts to Maintain Client Motivation

Keeping clients accountable for their actions is known to boost workout motivation and enhance their chances of reaching fitness objectives. However, ensuring accountability among personal ...
How MyFitWorld Makes Life Easier for Trainers and Improves Business

How MyFitWorld Makes Life Easier for Trainers and Improves Business

Do you feel like the world is changing at an incredible pace? What we couldn't imagine just a few years ago is now completely normal ...
How to start your own business as a personal trainer

How to start your own business as a personal trainer

Every business owner, regardless of their business's size or industry, necessitates a strategic and growth-oriented business plan. Personal trainers, whether operating independently or within a ...
4 Ways Personal Trainers Can Help Clients In Addressing Their Insecurities

4 Ways Personal Trainers Can Help Clients In Addressing Their Insecurities

Have you encountered clients whose fears hinder them from going to the gym? As personal trainers, there are various approaches we can take to assist ...
Establish a Strong Personal Brand as a Personal Trainer

5 стъпки за създаване на силна лична марка като личен треньор

Обучението е свързано с взаимоотношения. Връзката клиент-треньор обикновено е много лична и за мен това е причината, поради която е важно да ...
Научете повече за клиентите си с формуляри за консултации

Научете повече за клиентите си с формуляри за консултации

Формулярите за консултации са от съществено значение за личните треньори, за да могат да получат по-задълбочено разбиране за своите клиенти. Преди започване на тренировъчни сесии е изключително важно да се ...
Как да получите повече клиенти за лично обучение: 6 доказани начина

Как да получите повече клиенти за лично обучение: 6 доказани начина

Същността на това да си личен треньор се крие в дълбоката връзка с клиентите. Страстта ви да ги насочвате към техните фитнес стремежи е ...
The Fitness Industry in the Era of Technology

Фитнес индустрията в ерата на технологиите: Защо е изключително важно да сте в крак с новостите

Живеем във време, в което нещата се променят светкавично, а способността за адаптиране към новите тенденции и технологии се превърна в ...
Enhancing the Onboarding Experience

Основното ръководство за подобряване на опита на новите клиенти за фитнес.

Разработването на добре обмислена система за встъпване в длъжност е от решаващо значение, за да се гарантира, че новите клиенти ще получат вниманието и подкрепата, които заслужават, още от самото начало. Не само, че трябва да се ...
bg_BG
Scroll to Top